Finn fokus

Hver gang du bruker kniven din så påvirkes kniveggen. Hvordan og i hvilken utstrekning beror på hva du skjærer i hvordan du arbeider med kniven. Det handler i bunn og grunn om kniveggen viker til det ene eller det andre holdet. Når du sliper din kniv så handler det altså om å reise eggen på kniven igjen slik at den blir rett. Og dermed så kvass som mulig igjen.. Bryn og skarpstål er utmerkede verktøy å benytte for å etterslipe kniver. Disse finnes i ulike modeller, materialer og tykkelse. I dag er de fleste brukere av skarpstål enige om å at polere stål er den beste metoden for å opprettholde kvassheten på kniver. Unntaket er fiskeindustrien, der tradisjonen fra båtene, der slipeutstyr sjelden har vært tilgjengelig, at de grovtaggede knivene fortsatt gjør seg mest gjeldende.
Et viktig moment er å først lære seg hvilken effekt stålet har på knivbladet. Ved bruk av polerstål eller fint strukturert stål, blir stålets oppgave å «trykke» tilbake de partier av eggen som har vært i kontakt med et hardere materiale. Her kan en forestille seg hvordan en knivsegg ser ut kraftig forstørret: En glatt, jevn og bratt ås og så tenke seg en hard behandling med grovt stål resulterer i revner og løst hengende partier av stål (det som kalles råegg). Om du derimot benytter blankpolert stål slettes denne åsen ut og resultatet blir en jevn og kvass egg.
Det aller viktigste når du benytter skarpstål er kvinens vinkel mot stålet. Kniven må da legges an mot stålet, i samme vinkel som eggens ytterste topp er slipt, samtidig som den dras i samme vinkel hele veien fra bakre delen og frem mot spissen av bladet.
Trykket mot stålet kan, om eggen er skadet, ha problemer med å gi mottrykk. Det viktigste er at man har kontroll på bevegelsen
og ikke slurver med drag som ikke har effekt på eggen.
Det aller viktigste når du benytter slipestål er knivens vinkel mot stålet. Kniven må da legges inn mot stålet, i samme vinkel som eggens ytterste topp er slipt i. Samtidig som den dras i samme vinkel hele veien fra den bakre delen og frem til spissen av bladet. Trykket mot stålet kan, om eggen er veldig skadet, være relativt hardt for sakte men sikkert til slutt å finne den rette balansen. Det viktigte her er at man har kontroll på bevegelsen og ikke slurver med drag som ikke har en effekt på eggen.
Det er ikke så viktig hvilken vinkel du du holder stålet. Så lenge du har kontroll og ikke overdriver vinkelen. Dette vil resultere i en avrundet topp på eggen. Derimot bør knivseggen føres mot stålet i en skjærende bevegelse. Veksle med å dra kniven på begge sider av eggen og test så om kniven er kvass.

Anvend både øyne og ører når du sliper din kniv: Øynene for å konstatere at du holder en rett vinkel og ørene for å høre at lyden fra stålet minsker ettersom eggen sakte men sikkert blir jevnere og kvassere.

Tenk på at slipingen ikke er en konkurranse om hurtighet. Rolige og kontrollerte bevegelser er selve grunnelementet når en skal lære seg å kvesse kniven med stål. Det finnes heller ikke noen magnetisk påvirkning på eggen eller noen annen mystisk kraft som påvirker resultatet Magnetismen i skarpstålet har bare til hensikt å samle opp løse partikler ved toppen slik at disse ikke skader eggen under slipingen.
Med øvelse og ettertanke kommer du snart til å lære deg hvordan du bruker slipestålet på kniv og får den kvass igjen.

INOX Meccanica Food Processing Industry | Slipe Keramiske Kniver | Slipe Kniv Med Bryne | Slipe Kniv Rett Vinkel | Slipe Kjøkkenkniv | Slipe Keramisk Kniv | Slipe Globalkniver | Slipe Jaktkniv | Slipe Brødkniv